SharePoint
Liên kết web
 
 

Kế hoạch xây dựng Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021

06/08/2016 11:27
(TTCNTT)- Quyết định số 2745/QĐ-BVHTTDL ngày 4/8/2016 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ đến năm 2021.

 
Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ nhằm mục đích triển khai và cụ thể hóa Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cả của Bộ VHTTDL. Cụ thể hóa từng giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành VHTTDL giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030. Nghiên cứu các vấn đề về văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, được nêu trong Chương trình hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
 
Đơn vị chủ trì thực hiện là Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Thời gian thực hiện Kế hoạch kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016.
 
Các nội dung, nhiệm vụ cơ bản bao gồm: Xây dựng Kế hoạch, làm các thủ tục theo quy định trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; Thành lập Ban Soạn thảo; Chuẩn bị tài liệu liên quan, xây dựng Đề cương Chiến lược, dự trù kinh phí, họp Tổ Thư ký; Tổ chức Hội thảo khoa học góp ý định hướng hoạt động khoa học và công nghệ; Hoàn chỉnh dự thảo Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ lần 1; Tiếp thu ý kiến hội thảo hoàn thiện Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ lần 2; Gửi dự thảo Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ lần 2 xin ý kiến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, họp hoàn chỉnh dự thảo Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ lần 3; báo cáo Lãnh đạo Bộ Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ; Hoàn thiện, trình ký Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ lần 4.
 
BTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây