SharePoint
Liên kết web
 
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, BỘ VHTTDL

10/03/2017 16:33
(TTCNTT) - Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt tại địa chỉ http://www.bvhttdl.gov.vn là điểm truy cập duy nhất của Bộ VHTTDL trên Internet, liên kết tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ công trực tuyến, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Đây là kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ VHTTDL với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành.

Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL hoạt động theo quy chế ban hành bởi Quyết định số 1198/QĐ-B VHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2014 do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên ký và dưới sự chỉ đạo, quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định số 1929/QĐ-BVHTTDL do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên ký ban hành ngày 31/5/2016, việc chủ trì quản trị Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL đã được chuyển giao từ Văn phòng Bộ sang Trung tâm Công nghệ Thông tin. Theo đó, Trung tâm Công nghệ Thông tin được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành và phát triển nội dung Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL trong tình hình mới kể từ ngày 16/6/2016. Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL do Trưởng Ban biên tập là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin điều hành trực tiếp và định hướng chung về nội dung, kế hoạch tổ chức, phát triển nội dung theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, chủ trương, chiến lược của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cấu trúc thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT được thiết kế theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ, được tổ chức biên tập, cập nhật theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Cổng TTĐT gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Giới thiệu chung về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành...).

2. Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có liên quan đến hoạt động của của Bộ, của Ngành.

3. Thông tin liên quan đến các dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc.

4. Danh mục địa chỉ thư điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

5. Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch.

6. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

7. Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên...

8. Thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn, phát ngôn chính thức, trả lời công dân theo thẩm quyền của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Danh mục các dịch vụ hành chính công và các biểu mẫu điện tử. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên môi trường mạng.

10. Các thông tin khác theo quy định.

Hiện Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL bao gồm các chuyên mục chính: Hoạt động của lãnh đạo Bộ; Chỉ đạo điều hành; Bộ với các đơn vị; Bộ với địa phương; Đảng – Đoàn thể; Hợp tác quốc tế; Sự kiện; Thông tin – Trao đổi; Phổ biến Pháp luật; Văn bản quản lý; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Thông tin Thống kê; Phát ngôn của Bộ; Mua sắm, đầu tư công; Văn hóa –Gia đình; Thể dục – Thể thao; Du lịch.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL còn tích hợp phần đăng tải Dự thảo Văn bản để lấy ý kiến người dân trong, ngoài nước, đồng thời cung cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương triển khai tại 5 đơn vị là: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Nghệ thuật biểu diễn nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL kết nối với các trang web thành viên của các đơn vị trực thuộc Bộ như: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Cinet, Báo Văn hóa…

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây