SharePoint
Liên kết web
 
 

Phát triển du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025

18/04/2023 16:55
CĐS - Triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND phát triển du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 nhằm tăng tính kết nối, sự tương tác giữa các đối tượng liên quan tới hoạt động du lịch, từ đó nắm bắt các xu hướng và đề ra các giải pháp phát triển du lịch toàn diện, đáp ứng yêu cầu của hoạt động du lịch trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm mục đích huy động sự tham gia rộng rãi của các chủ thể phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh phù hợp với xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Trong đó phát triển du lịch thông minh phải lấy người dân, doanh nghiệp, khách du lịch là trung tâm; nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch.

Qua đó đạt được mục tiêu tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển du lịch thông minh. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch, gồm: Cơ sở lưu trú; doanh nghiệp lữ hành; doanh nghiệp vận tải khách du lịch; khu du lịch, điểm du lịch; cơ sở kinh doanh các loại dịch vụ du lịch khác; hướng dẫn viên du lịch; sản phẩm du lịch; chương trình (tour) du lịch hiện có; lao động trong lĩnh vực du lịch; tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch văn hóa. Góp phần quan trọng thu hút khách du lịch đến Lào Cai, đến năm 2025 phấn đấu đón từ 10 triệu lượt khách du lịch trở lên với tổng thu từ khách du lịch đạt 44.750 tỷ đồng; đóng góp vào GRDP của tỉnh khoảng 22 - 23%.

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai 06 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu đề ra: (1) Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về phát triển du lịch thông minh; (2) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch thông minh; (3) Xây dựng, phát triển hệ thống dữ liệu số về du lịch của tỉnh; (4) Sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch; (5) Đào tạo nhân lực; (6) Liên kết, hợp tác về du lịch thông minh.

Theo đó tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động các chủ thể liên quan đến hoạt động dịch vụ du lịch, khách du lịch về phát triển du lịch thông minh và truyền thông thông qua cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lào Cai về phát triển du lịch thông minh. Đặc biệt là thực hiện truyền thông qua nền tảng mạng xã hội về du lịch thông minh.

Nghiên cứu, tích hợp nội dung hỗ trợ phát triển du lịch thông minh trong chính sách hỗ trợ chuyển đổi số của tỉnh như: Hỗ trợ 05 doanh nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến để phát triển du lịch; hỗ trợ 20 cơ sở kinh doanh du lịch nổi bật ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển du lịch. Đưa nội dung về phát triển du lịch thông minh vào các chương trình, kế hoạch, đề án về chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai và tổ chức triển khai thực hiện. Nghiên cứu, xây dựng các chỉ số đánh giá về du lịch thông minh cho các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và sử dụng các dữ liệu dùng chung của tỉnh liên quan đến hoạt động du lịch: Dữ liệu về quy hoạch về du lịch; dữ liệu về kết cấu hạ tầng du lịch. Chuẩn hóa, số hóa dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch: 350 cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm cả homestay); 300 cơ sở kinh doanh các loại dịch vụ du lịch khác (ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch); 50 khu du lịch, điểm du lịch; 80 điểm mua sắm; 150 cơ sở thông tin hữu ích; 40 sản phẩm du lịch, chương trình (tour) du lịch; 35 doanh nghiệp lữ hành; 05 doanh nghiệp vận tải khách du lịch; 300 hướng dẫn viên du lịch; tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch văn hóa. Xây dựng dữ liệu lớn cho ngành du lịch trong kho dữ liệu lớn của tỉnh. Thực hiện kết nối liên thông dữ liệu du lịch của tỉnh Lào Cai với dữ liệu du lịch quốc gia.

Tiếp tục quản lý, vận hành Cổng du lịch thông minh tỉnh Lào Cai (https://laocaitourism.vn), App du lịch Lào Cai; nghiên cứu, nâng cấp các ứng dụng đã tích hợp trên Cổng du lịch thông minh để phục vụ khách du lịch. Tiếp tục duy trì website: dulichlaocai.vn; dulichtaybac.vn; sapatourism.com. Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội như: facebook, tiktok, twitter, instagram…thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch. Tăng cường sử dụng các nền tảng số do Cục Du lịch xây dựng như: Ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”, “Quản trị và kinh doanh du lịch”… đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, doanh nghiệp. Xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên công nghệ thực tại ảo (VR), video 360, video tương tác online tại các điểm du lịch của tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thực tại ảo (VR), thực tại tăng cường (AR), thực tại trộn (MR), video 360, video tương tác online xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ khách du lịch. Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện xúc tiến du lịch trực tuyến với các thị trường du lịch Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan. Sử dụng các ứng dụng về phân tích dữ liệu du lịch, nghiên cứu thị trường, quản lý điều hành, quản lý khách du lịch; hệ thống thông tin báo cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch. Nghiên cứu, tích hợp cơ chế chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin làm việc trong lĩnh vực du lịch vào cơ chế chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Trao đổi thông tin về du lịch thông minh giữa tỉnh Lào Cai với các tỉnh là trung tâm du lịch lớn của cả nước; với vùng Nouvelle Aquitaine (CH Pháp), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc),… Tích cực tham gia các hội thảo về phát triển du lịch thông minh trong nước; lựa chọn tham gia một số hội nghị về du lịch thông minh ở nước ngoài gắn với xúc tiến du lịch./.

(Nguồn: Cổng TTĐT Lào Cai)

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây