SharePoint
Liên kết web
 
 

Tập huấn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức thuộc Bộ VHTTDL

15/11/2021 12:46
(TTCNTT) - Ngày 13/11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức lớp tập huấn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức các cơ quan hành chính thuộc Bộ.

Theo bà Lê Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đã đề ra mục tiêu tổng quát là "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.".

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ, ngành và sự phát triển của đất nước, Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ ngày 21/6/2021 về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới".

Nghị quyết cũng đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ VHTTDL đến năm 2030.

Bà Lê Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại lớp tập huấn

Một trong các nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ là đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, công khai kết quả và thực ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá công chức, viên chức.

Liên quan tới việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bà Lê Thị Phượng cũng cho hay, thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 1889/QĐ/BVHTTDL ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ VHTTDL, ngày 13/11/2022, Bộ VHTTDL đã tổ chức tập huấn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức các cơ quan hành chính thuộc Bộ.

Cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn thực hiện Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ VHTTDL.

Đối tượng tham dự buổi tập huấn là đại diện lãnh đạo các cơ quan hành chính và công chức trực tiếp thực hiện triển khai công việc đánh giá xếp loại chất lượng công chức của các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Phượng cho biết, đây là năm đầu tiên Bộ VHTTDL thực hiện thí điểm đánh giá đối với công chức các cơ quan hành chính của Bộ. Theo đó, Vụ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin chuẩn bị đầy đủ tài liệu, video và phần mềm hướng dẫn cho các đối tượng tham dự lớp tập huấn.

Đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức.

Theo bà Lê Thị Phượng, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là nội dung rất quan trọng. Cùng với đó Bộ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức.

Tại lớp tập huấn, các đơn vị được nghe đại diện của Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ VHTTDL. Đồng thời đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin cũng hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức các cơ quan hành chính thuộc Bộ.

Minh Khánh

(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây