SharePoint
Liên kết web
 
 

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

20/01/2021 17:14
(TTCNTT) - Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 202/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2021.

Theo đó, các nội dung theo dõi thi hành pháp luật gồm: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản). Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật). Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân); và tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

Trong năm 2021, lĩnh vực trọng tâm tập trung theo dõi là việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo. Ảnh minh họa/Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Bộ VHTTDL quản lý. Bên cạnh đó, tổng kết, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các Bộ, ngành.

Lĩnh vực trọng tâm tập trung theo dõi trong năm 2021 là việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đồng thời xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý ngành, lĩnh vực.

Thanh Thủy

 (Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây