SharePoint
Liên kết web
 
 

Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong hoạt động của Bộ VHTTDL

27/04/2017 15:30
(TTCNTT) - Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được ban hành tại Quyết định 1688/QĐ-BVHTTDL ngày 25/4/2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, Quy chế này bao gồm 4 Chương: Quy định chung; Trách nhiệm của cơ quan quản lý và đơn vị triển khai, sử dụng phần mềm; Chế độ báo cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành. Về phạm vi điều chỉnh, Quy chế này quy định về quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các văn bản mật, thông tin mật không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này và được thực hiện theo pháp luật hiện hành. Quy chế được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành phần mềm và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) tham gia khai thác và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Quy định bắt buộc trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành là: văn bản, hồ sơ có tính mật, tối mật và tuyệt mật thuộc Danh mục bí mật nhà nước, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các thông tin nhạy cảm hoặc những tài liệu mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy không được cập nhật, lưu trữ và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Phần mềm phải được thống nhất triển khai cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, Quy chế còn quy định cụ thể về các nội dung: Định dạng của văn bản điện tử được trao đổi trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Chuẩn trao đổi thông tin; Giá trị pháp lý của văn bản điện tử; Cách thức trao đổi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Lưu trữ văn bản điện tử; Xử lý sự cố kỹ thuật; Trách nhiệm của cơ quan quản lý, vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Trách nhiệm của CBCCVC tham gia sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Chế độ báo cáo; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành;… 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây