SharePoint
Liên kết web
 
 

Thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng CNTT vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet và Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tê quốc dân.

10/03/2016 09:45
(TTCNTT) - Quyết định số 807/QĐ-BVHTTDL và 809/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3 của Bộ VHTTDL về việc Giao thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet và Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tê quốc dân.

Ảnh minh họa

(TTCNTT) - Quyết định số 807/QĐ-BVHTTDL và 809/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3 của Bộ VHTTDL về việc Giao thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet và Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tê quốc dân.
Giao Cục Bản quyền tác giả thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet. Xây dựng Bộ chỉ số dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên mạng Internet” (giai đoạn 2016-2020), theo Kế hoạch công tác năm 2016 đã được phê duyệt.
Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng Giao Cục Bản quyền tác giả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tế quốc dân, làm cơ sở xây dựng và hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa” (giai đoạn 2016-2020), theo Kế hoạch công tác năm 2016 đã được phê duyệt.
Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của Cục Bản quyền tác giả.
Chánh Vãn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây