SharePoint
Liên kết web
 
 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016 - 2020

10/07/2016 07:56
(TTCNTT)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ra Quyết định số 2427/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch nhằm hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ VHTTDL được thông suốt; xây dựng cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL kết nối với các cổng thông tin khác theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ VHTTDL; đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng thực hiện nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô toàn Bộ, hướng đến kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Một số nhiệm vụ và giải pháp

Bảo đảm môi trường pháp lý: xây dựng các quy định về an toàn, an ninh thông tin; xây dựng quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử kết hợp quy trình xử lý hồ sơ một cửa và dịch vụ công trực tuyến; ban hành các mô hình, tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật về hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; đưa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: đảm bảo các ứng dụng thực hiện chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt trên môi trường mạng giữa Chính phủ, Bộ, các cơ quan thuộc Bộ và các Sở VHTTDL, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao; các dịch vụ hành chính công về trình diễn thời trang, biểu diễn nghệ thuật, phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu được cung cấp tối thiểu ở mức độ 3 và từng bước thực hiện một số dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 4; xây dựng các hệ thống thông tin điện tử chuyên ngành phục vụ thống kê, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp; nâng cấp, xây dựng các hệ thống thông tin, dữ liệu số phục vụ quản lý, giảng dạy, tra cứu thông tin, quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin với người dân, doanh nghiệp thông qua cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông khác của Bộ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý thông tin tổng thể, tiến tới xây dựng cơ quan điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Bộ đến cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; nâng cấp hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện có đáp ứng nhu cầu công việc; duy trì, nâng cấp hoạt động các trang thông tin điện tử, từng bước hoàn thiện và xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành.

Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dung chung: nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho việc vận hành triển khai ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác tin học hóa quản lý hành chính của Bộ; đảm bảo kết nối mạng WAN từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL; kết nối liên thông văn bản, dịch vụ công của Bộ với cổng thông tin điện tử Chính phủ, kết nối cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia theo kế hoạch của Chính phủ.

Nguồn lực: 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo hệ điều hành, bộ phần mềm văn phòng, thư điện tử và ứng dụng các phần mềm trong công tác chuyên môn, khai thác thông tin trên internet phục vụ công việc.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây