SharePoint
Liên kết web
 
 

Sóc Trăng: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL

26/03/2020 08:52
(TTCNTT) - Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-SVHTTDL thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04- KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện chỉ thị số 32/CT-TW, Luật PBGDPL, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Ảnh minh họa/nguoiduatin.vn

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Thực hiện nhiệm vụ được giao trong chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW, Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW (sau khi được ban hành), Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các chương trình phối hợp và các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh; Thực hiện công tác phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với thực tế, theo từng đối tượng, bám sát nhiệm vụ chính trị, và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến kịp thời đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đặc biệt là các quy định mới ban hành như: Luật Thư viện, Luật Du lịch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Du lịch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2020 thiết thực, có trọng tâm gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; Xây dựng và thường xuyên cập nhật, cải tiến chuyên mục PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, phối hợp kiểm tra, kiến nghị việc xử lý quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 (Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây