SharePoint
Liên kết web
 
 

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao kết quả công tác năm 2016 của Trung tâm Công nghệ thông tin

31/12/2016 17:21
(TTCNTT) - Sáng 30/12, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã tới dự và chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL.


Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thay mặt Ban lãnh đạo, tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã báo cáo Thứ trưởng kết quả thực hiện công tác của Trung tâm trong năm 2016.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong năm qua, Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2016 có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả; Đổi mới phương thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân công rõ nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Giám đốc; Tập trung chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao, trong đó có nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành và các nội dung chuyên môn về CNTT theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông; Đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí, tăng cường theo dõi, đưa tin hoạt động của Lãnh đạo Bộ, ngành văn hóa, thể thao, du lịch; Công tác cải cách hành chính và thực hiện chế độ chính sách được đổi mới kịp thời, đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động được nâng lên, công tác xây dựng Đảng và các hoạt động Đoàn thể có sự chuyển biến tích cực.

Quang cảnh Hội nghị
Về công tác chuyên môn, Trung tâm đã hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2016 trong đó cụ thể hóa từng nhiệm vụ theo tiến độ tháng/quý, có phân công cán bộ thực hiện và dự toán kinh phí kèm theo; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở rà soát, triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế nội bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ; Tập trung làm tốt các nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính của Bộ; Tập trung, đẩy mạnh vai trò của Trung tâm Dữ liệu, đúng với vai trò đầu mối quản lý cơ sở dữ liệu của Ngành, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và gia đình; Tập trung thực hiện các dự án được Bộ giao làm chủ đầu tư theo đúng tiến độ và kế hoạch; Đề xuất thực hiện các hoạt động mang lại nguồn thu, thực hiện tiết kiệm nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động tại Trung tâm; Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam trên trang điện tử do Trung tâm quản lý (Trang tin điện tử CINET, Tuyên truyền về cải cách hành chính).

Về công tác báo chí, Báo Điện tử Tổ Quốc đã thực hiện tốt kế hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, sau khi Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm Tổng biên tập mới, Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ra định hướng phát triển mới, tổ chức lại nhân sự, đưa các phóng viên đứng chuyên mục, đa dạng hóa nội dung, cập nhật tin bài liên tục với hơn 18.000 tin/bài, hơn 19.400 ảnh; Tiến hành thay đổi giao diện, phần mềm xử lý; Xây dựng quy chế tác nghiệp và xử lý thông tin; Xây dựng lại Báo Tổ Quốc tiếng Anh và chuyên trang Văn học Quê nhà…

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc
Trung tâm CNTT - Tổng Biên tập Báo Tổ Quốc
Ông Nguyễn Xuân Thềm - Phó Giám đốc Trung tâm đánh giá năm 2016 là năm có rất nhiều chuyển biến tích cực của Trung tâm CNTT. Trong đó, chuyển biến lớn nhất là sự kiện toàn cấp lãnh đạo, phòng ban, phân công nhiệm vụ tới từng nhân viên. Tư tưởng, đổi mới tư duy, nhận thức trong công tác của từng phòng ban, người lao động đã được thay đổi...

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Công nghệ thông tin đạt được trong năm 2016. Thứ trưởng nhấn mạnh ba điểm Trung tâm đã làm rất tốt để hoàn thành 7 nhiệm vụ được giao, đó là: Thay đổi trong nhận thức, tư duy của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã tập trung rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức phòng, ban được kiện toàn; Gương mẫu, kiên trì thực hiện quy chế, quy định để việc thực hiện nhiệm vụ đi vào hiệu quả thiết thực; Chủ động sáng tạo, tạo mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trong năm 2017, Thứ trưởng yêu cầuTrung tâm CNTT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ giao, đặc biệt là nhiệm vụ phục vụ cải cách hành chính ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, các kế hoạch phải được cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ, có tiến độ thực hiện, điều kiện thực hiện. Đồng thời tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy trên cơ sở rà soát theo vị trí, việc làm, tiếp tục hoàn thiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Triển khai các dự án mà Bộ giao đảm bảo nội dung, tiến độ, bảo đảm kế hoạch giải ngân. Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam thông qua Báo điện tử Tổ Quốc, các trang điện tử do Trung tâm quản lý.

Đặc biệt, Báo điện tử Tổ Quốc phải tập trung nâng cao chất lượng thông tin; chủ động, sáng tạo, tận dụng các nguồn lực, tổ chức nhiều sự kiện để quảng bá rộng rãi các sự kiện lớn của đất nước, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ giao trong năm 2017.

Gia Linh/ Ảnh: Minh Khánh

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây